Ugekursus

Komplet Duelighedsbevis, Kursusindhold.

 

Den teoretiske del af undervisningen indeholder følgende:

- Søvejsregler.

- Navigation.

- Søsikkerhed.

- Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer.

- Beskyttelse af havmiljøet.

- Sejladsplanlægning.

 

Den praktiske del af undervisningen

indeholder følgende:

- Motorlære. Se billeder.

- Påklædning og personligt udstyr.

- Bådens benævnelser.

- Knob og stik.

- Sejlsætning og rebning.

- Bidevind, halvvind og læns.

- Styring efter mærke og efter kompas.

- Stagvendinger, bomninger.

- Havnemanøvrer og opankring.

- Styring og manøvrering for motor.

- Mand overbord manøvre.

- Sejlads i hårdt vejr.

Motorlære

Impelleren i søvandspumpen

Tank med ventiler samt vandudskiller.