Ugekursus

Komplet Duelighedsbevis, Kursusindhold og undervisnings materialer.

 

Den teoretiske del af undervisningen indeholder følgende:

- Søvejsregler.

- Navigation.

- Søsikkerhed.

- Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer.

- Beskyttelse af havmiljøet.

- Sejladsplanlægning.

 

Den praktiske del af undervisningen

indeholder følgende:

- Motorlære. Se billeder.

- Påklædning og personligt udstyr.

- Bådens benævnelser.

- Knob og stik.

- Sejlsætning og rebning.

- Bidevind, halvvind og læns.

- Styring efter mærke og efter kompas.

- Stagvendinger, bomninger.

- Havnemanøvrer og opankring.

- Styring og manøvrering for motor.

- Mand overbord manøvre.

- Sejlads i hårdt vejr.

Motorlære

Impelleren i søvandspumpen

Tank med ventiler samt vandudskiller.

Du skal bruge følgende materialer:

 

En lommeregner.

En lineal.

Duelighedsbogen

En passer

En kurslineal, Linex 2810.

Kort 102 Kattegat syd, ENDELIG IKKE UNDERVISNINGSKORTET!

Afmærkning af danske farvande.

Kort 1.

De internationale Søvejsregler.

 

Det kan købes hos Weilbach, Firskovvej 36, 2800 Lyngby.

(Skal bestilles via nettet www.weilbach.com.)

Efter en vinter i pumpen.