Hvad hedder manøvrerne?

 

 

For at undgå misforståelser og dermed uheld, har det været nødvendigt at udvikle et særligt sprog på skibe. Alt ombord har sit eget navn. Det hedder f.eks. ikke bare en snor, men derimod noget forskelligt afhængig af hvad den skal bruges til. Skøde, fald, fortøjning osv.

Desuden har de forskellige manøvrer ombord på en sejlbåd også deres egne benævnelser, relateret til vinden og det er dem du kan se på her.

 

Sejler du f.eks. med vinden ind fra venstre (bagbord) side kan du enten dreje båden mere mod vinden eller dreje mere væk fra vinden. Disse to manøvrer har hver deres navn.

At skære op: Drejer du båden, så den sejler mere mod vinden, (drejer mod venstre), så skærer du op. (Den forreste del af sejlene skærer vinden mere.)

At falde af: Drejer du båden, så den sejler mere væk fra vinden, (drejer mod højre), så falder du af.

(Den vej du ville falde hvis vinden blæste dig overbord.)

Det samme gør sig gældende, hvis du sejler med vinden ind fra højre (styrbord) side af båden. Derfor kan du altid sige at du vil skære op (gå tættere til vinden) uden først at skulle fortælle om det er mod højre eller venstre. Det er altid orienteret i forhold til, hvor vinden kommer fra.

 

Årsagen til at det er vigtigt at vide hvilken vej rorgængeren vil dreje båden er, at når båden skal skære op, så skal sejlene strammes. Skal båden derimod falde af, så skal sejlene løsnes.

Dette bringer mig videre til de næste ord.

 

At totte: Når du skal stramme et tov, uanset hvad det skal bruges til, så hedder det at totte tovet. Skal båden skære op, så er vi nødt til at totte de liner (skøder) der holder sejlene, da sejlene ellers vil blafre.

At slække: Skal et tov løsnes, hedder det at slække tovet. (Det er ikke det samme som at slippe det helt). Det er bl.a. det vi gør, når vi falder af, da sejlene ellers vil være alt for stramme.

 

Vi kunne også ønske at dreje båden hele vejen rundt, så vi f.eks. sejler tilbage igen, hvor vi kom fra. Dette vil som regel medføre at vi drejer båden, så vinden komme ind fra den modsatte side af hvad den gjorde før. Havde vi den på bagbord side på vejen ud, vil den uvægerligt komme fra styrbord side på vejen hjem. Dette medfører at vi skal have sejlene over på den anden side af båden og derfor vil det være en stor fordel at vide hvilken vej rorgængeren drejer. Så der er selvfølgelig også et ord for dette.

 

Skifte halse: Hvis rorgængeren ønsker at ændre kurs, således at vinden kommer ind fra den modsatte side af båden, kan han gøre det på to måder:

At vende: Hvis rorgængeren ønsker at skifte halse og dreje båden den vej der bringer stævnen (forenden af båden) tættere på vinden og gennem vindøjet, hedder det at vende og det starter med at båden skærer op.

At bomme: Hvis rorgængeren ønsker at skifte halse og dreje den vej der bringer stævnen væk fra vinden, hedder det at bomme og det starter med at båden falder af.

Det er altså vel defineret, hvilken vej rorgængeren vil dreje båden, når han vil vende eller bomme.

 

Under disse to manøvrer, skal sejlene skifte side, og afhængig af om det er at vende, eller at bomme, skal sejlene betjenes forskelligt.

 

Luv og læ: Du ved sandsynligvis udmærket godt hvor læ er i forhold til vinden. Men det er ikke sikkert, at du ved, at det modsatte af læ hedder luv. Det er ikke et ord vi bruger på land, men de to udtryk bliver konstant brugt på en båd. Igen er det for at kunne definere en retning i forhold til vinden uden at skulle sige om det er til højre eller til venstre. Luv er altså vindsiden og f.eks. sidder rorgængeren som regel til luv. (Bedst udsyn) Det betyder, at når han sidder og styrer, så sidder han i vindsiden, da den side af båden vil være højest, når båden krænger (læner sig væk fra vinden). Uanset hvilken side vinden kommer fra. Så hvis båden skal vende, skifter rorgængeren også side.

 

At krænge: Lad mig sige det straks. En kølbåd kan under normale omstændigheder ikke vælte! Men den vil krænge. (læne sig mod læ) Det er en naturlig konsekvens af at vinden trykker på en side af sejlene og vandet trykker på den modsatte side af kølen. Disse kræfter resulterer i en krængning og de fleste nyere både er beregnet til at krænge ca. 20 – 25 grader. Krænger båden mindre end dette, kan du sætte et større forsejl på og krænger båden mere end 25° kan du reducere sejlarealet. Det hedder at rebe sejlene. Så hvis du vil sejle hurtigt, skal du holde bådens krængning omkring de 20 – 25 grader. Så kommer båden op på sin march hastighed.

 

Båden vil altid krænge mest, når den sejler mod vinden og mindst når den sejler med vinden. Dette bør du have med i dine overvejelser omkring hvor meget sejl du kan have på ved en given vindstyrke. Husk altid at lytte til farvandsudsigten, førend du skal ud og sejle.

 

En sejlbåd kan ikke sejle lige mod vinden, men den kan sejle ca. 45° til vinden. Dette skyldes samme effekt, som når du smutter mandler. Vinden trykker på den ene side af sejlene og vandet trykker på den anden side af kølen. Når du sejler så tæt til vinden, som båden kan, hedder det: at sejle bidevind. Det udtales med hårdt d.

Det kan være nødvendigt at sejle bidevind, når du egentlig vil lige mod vinden. Så er du nødt til at krydse frem mod vinden. Først med vinden ind på den ene side og derefter må du vende og sejle med vinden ind fra den anden side. I zigzag.

Dette tager naturligvis længere tid end hvis du kunne have sejlet direkte mod din destination. Havde du derimod haft vinden lige ind fra siden, havde du kunnet sejle direkte. Med vinden lige ind fra siden, sejler du halvvind.

Har du modvind ud, kan du håbe på medvind hjem. Sejler du med vinden ind bagfra, hedder det at lænse. Når du sejler læns, er den relative vind (forskellen mellem vindens hastighed og bådens hastighed) lille. Derfor vil du ofte tro at vinden har lagt sig, men hvis du skærer op til du sejler bidevind, vil du kunne mærke at vinden stadig er den samme. Nu er forskellen på vindens fart og bådens fart bare meget større, da du nu har modvind og fartvind.

Sejler du bidevind er du ofte nødt til at have dit sejlertøj på, men i det samme vejr kan du nøjes med T-shirt eller mindre hvis du sejler med vinden, (Lænser)

 

Det er altid bedst med lidt for meget tøj på som udgangspunkt.

 

 

 

Top

Forstå manøvrerne ombord.