Top

 

Vinterklargøring før optagning.

 

 

 

Nordsjællands Sejlerskole

 

Udført

Handling:

Køb:

 

 

 

 

Tøm holdingtank og skyl efter med rodalon. Tøm igen.

 

 

Vask dørk og toilet.

 

 

Tilsæt anti dieselpest.

¤

 

Skyl sejl mens de er oppe på en tør dag.

 

 

Aflever sejl til sejlmager for evt. reparation.

 

 

Sæt affugter ned i båden.

 

 

Vask Sprayhood mens den er på.

 

 

Vask bom presenning: Aflevér evt. til reparation.

 

 

Tøm dieseltank for vand gennem inspektionsdæksel.

 

 

 

 

 

Smør Spilerstage.

 

 

 

 

 

Kør motor varm.

 

 

Tap olie af – skift oliefilter – ny olie på.

¤

 

Skift brændstoffilter.

¤

 

Start motor og lad den fordele den nye olie.

 

 

Check oliestand

 

 

Skift Vandudskillerfilter.

¤

 

Udluftning efter filterskift.

 

 

 

 

 

Sejl hen til optagningsstedet.

 

 

Gennemskyl motor med ferskvand via spand

 

 

Tilsæt glykol i spanden og stop motor.

¤

 

Rens saltvandsfilter.

 

 

Tilsæt glykol i toilet, bruserafløb og holdingtank.

¤

 

Afmonter bom.

 

 

Frigør fald og dele af rig. Klar til aftagning af mast.

 

 

 

 

 

Tøm vandtank m. pumpe.

 

 

Åbn varmtvandsbeholdes aftapning og pump

 

 

Afmonter bruserhoved i cockpit og pump

 

 

Sug vand op under varmtvands beholder

 

 

Afmontér vandfilter under køkkenvasken.

 

 

 

 

 

Vask indvendig med rodalon. Inkl. i skabe på toilet.

 

 

 

 

 

Tøm skabe for krydderier og lign.

 

 

Kør med affugter.

 

 

Vask hyndebetræk. Sæt hynder på skrå.

 

 

Vask tovværk.

 

 

Check redningsveste.

 

 

Check ildslukkere.

 

 

Check søventiler.

 

 

 

 

 

Reparer evt. småfejl: