Navigation

Kursusbeskrivelse

Navigation:

Kurset løber over 12 hverdagsaftener.

Undervisningen er fra 1900 til 2130.

 

Mandag eller tirsdag.

Undervisningen er fra kl. 19 til 2130

 

Undervisningen indeholder bl.a. søvejsregler, terrestrisk navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer samt beskyttelse af havmiljøet.

 

 

 

 

Tager du både teoridelen og den praktiske del, får du et DUELIGHEDSBEVIS.

 

 Undervisningen starter i uge 43.

Indmaden fra et OC (3) fyr med de tre plader, der afbryder lyset.