Nordsjællands Sejlerskole

Virksomheds filosofi

 

Nordsjællands Sejlerskole har eksisteret siden 2001. Vi har gennem årene uddannet mere end 500 kursister.

På Nordsjællands Sejlerskole ønsker vi, med engagement og passion for sejlads, at bibringe vore kursister det håndværk, der skal til for at mestre kunsten at sejle. For det er en kunst.

Kan rorgængeren få det optimale ud af sin båd og kan navigatøren beregne positionen, samtidig med at besætningen handler som et velfungerende team, ja så er målet nået og det hele går op i en højere enhed.

 

På vore grundkurser lærer du håndværket og på de videregående kurser forsøger vi at lære dig kunsten.

 

Samtidig ønsker vi at gøre kurserne til gode oplevelser med en blanding af seriøsitet og megen morskab. 

 

Se kursisternes egne billeder på

Facebooksiden ”Nordsjællands Sejlerskole”

Duelighedsbevis

Undervisnings filosofi.

 

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham, egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med ydmygelse: Hjælperen må først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til, indtil videre, at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.

 

– Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse, tilrettet nutidig stavning.